System ticketowy integracje z innymi platformami

os ticket, system ticket, tickets system, system ticketowy, system obsługi klienta

+ 48 22 6999909

biuro@debesis.pl

Automatyzacja
Funkcje
Baza Wiedzy
Integracje
Obsługa Klienta

Systemy obsługi zgłoszeń

System ticketowy posiada swoje API, dzięki któremu możemy integrować się z innymi systemami, dodatkowo Nasi programiści są wstanie dostosować system ticketowy do potrzeb komunikacji z innymi rozwiązaniami CRM.


Debesis API przygotowane jest zgodnie ze standardem Restful API i Soap API. Komunikuje się z zewnętrznymi systemami za pomocą metody GET lub POST.


System ticketowy integruje się się z platformami sprzedaży i zarządzania danymi (CRM, e-shop czy WFM) jak BaseLinker, Bitrix, DPD, InPost, Shoper, IdoSell, SalesForce czy narzędziami social media.


Integracje pozwalają na wgląd w ramach systemu ticketowego w niezbędne informacje bez konieczności dodatkowych czynności co w oczywisty sposób zwiększa efektywność i wydajność obsługi zgłoszeń.


Zależy nam na rozwijaniu integracji systemu ticketowego z innymi serwisami, tak aby Nasi klienci mieli możliwość zarządzać zgłoszeniami i wszystkimi aktywnościami jakie są z nimi związane w ramach jednego systemu.

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
SYSTEMU TICKETOWEGO

BaseLinker integracje

Integracja pomiędzy systemem obsługi zgłoszeń a systemem BaseLinker umożliwia obsługę ticketów oraz wgląd w jednym miejscu w zamówienia klienta z zintegrowanych platform sprzedażowych wraz z informacjami przesłanymi z firm kurierskich dotyczących śledzenia przesyłek.

Dzięki integracji naszego systemu z BaseLinker obsługa zamówień oraz powiązanych z nimi zgłoszeń odbywa się w ramach jednej platformy. Pozwala to na szybszą obsługę spraw, zmniejszenie czasu oczekiwania na informacje przez klienta oraz wzrost satysfakcji klienta. Integracja odbywa się poprzez wygenerowanie Token API w panelu BaseLinker. W module integracji systemu Debesis należy wybrać rodzaj integracji, dodać skopiowany Token API oraz określić zakres integracji.

BaseLinker integracja z hurtowniami

W naszym systemie ticketowym identyfikujemy klienta po numerze telefonu lub adresie e-mail. Integracja systemu ticketowego i BaseLinker daje możliwość wyświetlania zamówień klienta w trybie rzeczywistym bezpośrednio w systemie ticketowym za pomocą dodatkowego widżetu. Z poziomu zgłoszenia dostępna jest lista zamówień oraz ich szczegóły takie jak data zamówienia, dane dostawy, płatnika, zamówione produkty, czy sposób zapłaty. Dodatkowo wyświetlana jest lista zdarzeń na zamówieniu (edycja zamówienia, zmiana statusu zamówienia) wraz ze statusami przesyłek, np. przekazanie kurierowi, wydanie do doręczenia, dostarczenie.

Dzięki komunikacji dwustronnej podczas pracy na zgłoszeniu istnieje możliwość wglądu do zamówień z systemu BaseLinker oraz ich edycji – dodawanie produktów do zamówienia, usuwanie lub edycja ilości produktów kupionych przez klienta, zmiana statusu zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość przeszukiwania magazynów wraz z dostępnymi produktami.

Integracja BaseLinker

Integracja z Bitrix

Integracja systemu zgłoszeń Debesis z Bitrix24 odbywa się przez API. Integracja dopuszcza możliwość aktualizacji istniejącego leada w systemie Bitrix24. Integracja zakłada komunikację dwustronną systemu Bitrix24 z systemem zgłoszeń Debesis.


Proces aktualizacji przebiega następująco:

- przysłanie rekordu do systemu zgłoszeń Debesis,

- utworzenie zgłoszenia w systemie Debesis,

- przypisanie zgłoszenia do Agenta,

- wykonanie przez agenta wymaganych akcji,

- zmiana statusu leada w systemie Bitrix24 na podstawie zmiany statusu zgłoszenia.

Dalsze procesowanie zgłoszenia może spowodować aktualizację uprzednio wysłanych danych. Dodatkowo istnieje możliwość zintegrowania centrali telefonicznej Debesis z systemem Bitrix24. W CRM konfigurowane są konta SIP za pośrednictwem których realizowany jest ruch przychodzący i wychodzący.

Bitrix Polska - integracje

InPost integracje

Konfiguracja integracji z InPost dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego systemu zgłoszeń Debesis. Zakres integracji uwzględnia to, jakie dane będą pobierane z systemu InPost (dostępność/zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, generowanie etykiety orazprotokołu odbioru, obsługa przesyłek przychodzących). Konfiguracja zakłada uzupełnienie takich danych jak dane nadawcy oraz szablony przesyłek.

Integracja z InPost zakłada możliwość przeprowadzenia testów na udostępnionym środowisku.

Integracja InPost - jakie daje możliwości

Integracja naszych baz danych z systemem InPost pozwala na zarządzanie przesyłkami:

- nadanie kilku przesyłek jednocześnie,

- wydruk etykiet adresowych oraz protokołu odbioru dla zadeklarowanych wcześniej przesyłek,

- wezwanie kuriera do odbioru nadanych paczek,

- anulowanie zleceń odbioru.

Integracja naszej bazy danych z bazami InPost pozwalana skonfigurowanie kodów zwrotu. Konfiguracja odbywa się poprzez podanie loginu, hasła oraz określenie czasu ważności kodu.

Kod zwrotu generowany jest po podaniu numeru telefonu, adresu email oraz określeniu dla której przesyłki wychodzącej kod powinien zostać utworzony.Wygenerowanie kodu zwrotu dla przesyłki wychodzącej skutkuje utworzeniem przesyłki przychodzącej. Po nadaniu przesyłki przez Klienta w systemie zostaje zaktualizowany numer przesyłki oraz status.

Integracja z InPost

DPD integracja

Konfiguracja integracji z DPD dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego w systemie zgłoszeń. Autoryzacja integracji odbywa się poprzez podanie loginu, hasła oraz numeru klienta.

Zakres integracji uwzględnia to, jakie dane będą pobierane z systemu DPD (dostępność/zamówienie kuriera, śledzenie przesyłki, generowanie etykiety oraz protokołu odbioru). Konfiguracja zakłada uzupełnienie takich danych jak dane nadawcy oraz szablony przesyłek.

Integracja z DPD zakłada możliwość przeprowadzenia testów na udostępnionym środowisku. Integracja systemu zgłoszeń Debesis z DPD pozwala na zarządzanie przesyłkami:

- wygenerowanie listów przewozowych dla paczek lub przesyłek kopertowych,

- nadanie kilku przesyłek jednocześnie (np. w sytuacji gdy przesyłka musi być wysłana do kilku klientów jednocześnie lub dla jednego klienta nadawanych jest kilka przesyłek),

- wydruk etykiet adresowych oraz protokołu odbioru dla zadeklarowanych wcześniej przesyłek,

- wezwanie kuriera do odbioru nadanych paczek.


System obsługi zgłoszeń Debesis zintegrowany z firmą kurierką DPD daje możliwość śledzenia statusu przesyłek oraz przeglądania historii wysyłek.

DPD - integracje

Shoper integracje

Shoper integracja z hurtowniami

Funkcje i cechy integracji z Shoper.

Funkcja importu zamówień towarów/produktów z Shoper do naszej bazy danych. Pozwala na wyświetlanie zamówień listy towarów z Shoper razem ze zdjęciami oraz późniejszą ich realizację na poziomie systemu naszego panelu klienckiego. Realizacja zamówienia opiera się na prezentowaniu danych klienta do faktury, danych do wysyłki, uwag klienta do zamówienia, sposobu i statusu płatności.


Funkcja aktualizacji zamówień – wszystkie zmiany dotyczące produktów wprowadzane w naszym systemie są aktualizowane w Shoper. Aktualizacja zamówień opiera się między innymi na: zmianie ilości produktów, usuwaniu/dodawaniu produktów do zamówienia z możliwością przeszukiwania magazynu wewnętrznego Shoper, zmiana cen.

Synchronizacja danych obejmuje:

- nazwy produktów,- kody towarów,

- ceny towarów,

- terminy dostaw,

- opisy,

- warianty towarów czy kategorii dodatkowych.


Funkcja synchronizacji płatności związanych z zamówieniem internetowym złożonym w sklepie Shoper powoduje, że płatności elektroniczne zarejestrowane w Shoperze są przesyłane do naszej bazy danych, a przelewy i operacje kasowe utworzone w naszej bazie są przesyłane są do sklepu internetowego.

Konfiguracja integracji z Shoper dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego. Konfigurator zawiera następujące dane do uzupełnienia: domena sklepu, login, hasło.Dodatkowo administrator określa zakres integracji. Integracja naszej bazy danych z Shoperem została przygotowana przy współpracy z firmą z branży e-commerce. W kilku prostych krokach połączyliśmy Biuro Obsługi Klienta z systemem sprzedażowym przez co uzyskaliśmy w pełni zautomatyzowany proces obsługi.

Rozwiązanie jest dodatkowym modułem, który może zostać aktywowany na prośbę Klienta. Bezpośrednia współpraca z Shoperem jest gwarantem wysokiej jakości usług iaktualności rozwiązania. Przygotowane rozwiązania koncentruje się na obsłudze klienta poprzez takie kanały jak e-mail czy telefon, a wsparcie poprzez integrację powoduje, że w jednym narzędziu prezentowane są dane klienta oraz dane sprzedaży.

Shoper integracja z hurtowniami dropshiping

IdoSell integracja

Integracja Idosell z systemem obsługi zgłoszeń Debesis odbywa się poprzez API. Integracja może zostać przygotowana w zakresie:

- zmiany statusu zamówienia,

- historii statusów przesyłki,- zdarzeń w zamówieniu (zmiany danych do wysyłki, zmiana zamówienia),

- przeszukiwania magazynów (dodawanie, usuwanie produktów),

- szczegółów zamówienia,

- listy zamówień.

SalesForce integracje

SalesForce integracja

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów system zgłoszeń będzie pobierał rekordy z SalesForce i w przypadku gdy klient nie istnieje tworzył klienta oraz ticket w systemie zgłoszeń Debesis. W przypadku gdy klient istnieje to zostanie utworzony dla niego ticket.

Integracja systemu zgłoszeń Debesis z SalesForce odbywa się przez API wraz z mapowaniem oraz importem danych.

Do kampanii istnieje możliwość dodania nowego źródła – SalesForce. Konfiguracja odbywa się w kilku krokach:

- wpisanie danych do uwierzytelnienia w SalesForce,

- weryfikacja połączenia,

- wyświetlenie listy dostępnych obiektów,

- wybranie obiektu SalesForce jako źródła danych,

- wyświetlenie dostępnych pól obiektu,

- połączenie pól SalesForce z polami systemu zgłoszeń Debesis,

- definicja parametrów zapytania (warunków),- określenie interwału dla zapytań.

Pocket ECG integracja

Integracja Debesis z PocketECG odbywa się poprzez RESTFUL API. Zakres integracji obejmuje:

1. Założenie badania w Pocket ECG

- dane z formularza wysłane do Pocket ECG (przycisk "programowanie urządzenia" otwiera okno modalne pokazujące dane klienta, możliwość zeskanowania QR urządzenia co automatycznie wypełnia w formularzu ID urządzenia do wysłania kodu do Pocket ECG)

2. Otrzymanie unlock code (wpisanie kodu w urządzeniu -> potwierdzenie przyciskiem "zatwierdź")

- zaprogramowanie urządzenia,

- wysłanie urządzenia,

- badanie,

- powiadomienie o zakończonym badaniu,

- pobranie raportu badania z Pocket ECG,

- przypisanie raportu jako dokument do zgłoszenia w systemie ticketowym.

Czym jest interfejs RESTFUL API?

Interfejs SOAP API (Simple Object Access Protocol), czyli protokół komunikacyjny wykorzystujący XML do kodowania komunikacji i jest to najczęściej wykorzystywany protokół HTTP do przenoszenia danych. Interface SOAP jest standardem W3C (World Wide Web Consortium), którego głównym celem było zastąpienie bardziej specyficznych protokołów komunikacyjnych (RPC), których wykorzystanie może być ograniczone poprzez zapory sieciowe lub inne zabezpieczenia.

Interfejs RESTFUL API, czyli aplikacyjny interfejs programistyczny, jest zestawem reguł definiujących i opisujących sposób, w jaki aplikacje, systemy lub urządzenia mogą się ze sobą łączyć, komunikować, wymieniać danymi. Interfejs API REST to interfejs API zgodny z zasadami projektowania REST, czyli stylem architektury representational state transfer. Ten styl architektury oprogramowania wywodzi się z doświadczeń i praktyk przy opracowywaniu specyfikacji protokołu HTTP dla systemów rozproszonych. Z tego powodu interfejsy API REST są czasami nazywane interfejsami API zgodnymi ze specyfikacją REST.ticket.

Czym jest interfejs SOAP API?

Komunikacja z innymi systemami metodą GET i POST

Różnice między metodami GET i POST

Podstawowymi różnicami między dwoma sposobami przesyłania danych z formularza są:

- metoda GET przesyła dane w adresie strony, po znaku ?, wskazując na adres strony, która się otworzy po wysłaniu formularza,

- metoda POST przesyła dane w sposób niezauważalny dla zwykłego użytkownika.


Stosowanie GET a POST

W języku PHP te dwie metody są używane w dwóch różnych miejscach:

- metoda GET służy do wysyłania danych na serwer,

- metoda POST służy do wstawiania danych do bazy, np. MySQL.

Dzięki zastosowaniu technologicznych rozwiązań zaproponowanych przez Debesis oraz wsparciu PFRON w kwietniu 2021 roku ruszyła infolinia Stowarzyszenia Dobra Wola, dedykowana środowisku osób z niepełnosprawnościami: opiekunom, rodzicom, ludziom dotkniętym ograniczeniami.


SYSTEM TICKETOWY

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wbudowana centrala telefoniczna

Nagrywanie rozmów

Miejsce dla nagrań

Dystrybucja zgłoszeń (ręczna lub automatyczna)

Polityka haseł

Polityka antyspamowa

Odsłuch rozmów

Moduł bezpieczeństwa (SSL, identyfikacja po IP)

Brak ograniczeń liczby kont e-mail w systemie

Kategoryzacja zgłoszeń

Tagowanie zgłoszeń

Szablony odpowiedzi

Kolejkowanie zgłoszeń

Brak ograniczeń dodanych kont pracowników

Konfigurator IVR

Historia kontaktów z wszystkich kanałów komunikacji

Rejestracja czasu pracy

Eksport danych xls, csv

Dashboard

Moduł raportowy

Filtrowanie zgłoszeń

*** ceny netto

** umowa zawierana jest na czas nieokreślony

* minimalna liczba licencji to 1 licencja pracownika i 1 licencja administartora

Help desk e-mail/telefon (8 - 19)

Miejsce dla nagrań, każde 20 GB

Kalendarz/msc

Aplikacja mobilna/msc

Operator Debesis VoIP (naliczanie sekundowe)

Konfigurator kont i uprawnień

Dostęp do API

20 GB

39 pln

39 pln

39 pln

39 pln

69 pln

109 pln/msc

139 pln/msc

DARMOWY TEST

Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
SYSTEMU TICKETOWEGO

Debesis Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno

ul. Młynarska 39/4B

Copyright 2023 Debesis