System ticketowy popraw i automatyzuj obsługę klienta

os ticket, system ticket, tickets system, system ticketowy, system obsługi klienta

+ 48 22 6999909

biuro@debesis.pl

Automatyzacja
Funkcje
Baza Wiedzy
Integracje
Obsługa Klienta

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
SYSTEMU TICKETOWEGO

Zarządzanie zgłoszeniami

Rozdzielaj i monitoruj zgłoszenia, ustalaj priorytety ich rozwiązywania...

Jeden system dla wielu kanałów komunikacji: telefon, e-mail, formularze internetowe, strona www, zewnętrzne systemy.

Dystrybucja zgłoszeń do konkretnego pracownika, który będzie odpowiedzialny za zajęcie się sprawą.

Ustalanie SLA dla zgłoszeń w zależności od ich kategorii, godzin pracy czy źródła pochodzenia.

Tworzenie i nadawanie zgłoszeniom własnych statusów czy tagów

Obsługa zgłoszeń z różnych kanałów

E-mail, telefon, formularz czy strona www w jednym systemie...

E-mail: wiele skrzynek e-mail w jednym systemie zarządzającym zgłoszeniami (kolejki VIP, reguły filtrowania i przydzielania).

Telefon: IVR, kolejkowanie, zapowiedzi, nagrywanie rozmów, numeracja (jeden lub różne numery do obsługi).

Formularze internetowe, przez które klienci mogą zgłaszać swoje sprawy.

Inne systemy (CRM) klientów, które mogą zasilać zgłoszenia informacjami lub zakładać nowe tickety.

Zespołowa praca na zgłoszeniach

Pracuj zespołowo nad szybkim rozwiązaniem rejestrowanych zgłoszeń...

Rozdzielanie zgłoszeń lub ich części w ramach zespołu lub przekazywanie ich na zewnątrz.

Łączenie lub scalanie zgłoszeń o podobnej tematyce lub dotyczących tej samej sprawy.

Przekazywanie zgłoszeń do innych osób lub zespołów.

Ręczne rozdzielanie zgłoszeń przez osoby zarządzające zespołem pracowników.

Poprawa efektywności

E-mail, telefon, formularz czy strona www w jednym systemie...

Automatyczne przydzielanie zgłoszeń na podstawie ich kategorii, słów kluczowych czy źródeł pochodzenia.

Przydzielanie zgłoszeń napodstawie stanu "obłożenia" pracowników (bufory).

Automatyczne zamykanie zgłoszeń, np. automatyczne powiadomienia.

Automatyczne wysyłanie powiadomień do klientów przy rejestracji lub zmianie statusu zgłoszenia.

Automatyczne powiadomienia do pracownika o nowych akcjach na zgłoszeniu, np. e-mail od klienta, wiadomość wewnętrzna, notatka.

Kalendarz zadań, uporządkowany i przejrzysty wgląd w zgłoszenia i zadania z nimi powiązane.

Analiza wskaźników KPI

Raporty, zestawienia, dashboardy, tabele, wykresy...

Raporty on-line prezentujące bieżącą obsługę zgłoszeń.

Dashbordy gdzie widzimy zalogowanych, pracujących lub będących na przerwie pracowników.

Raporty SLA pokażą nam w formie zestawień najważniejsze wskaźniki KPI.

Jeśli są potrzebne niestandardowe raporty, wyślij nam swoje propozycje.

Personalizacja systemu

Dostosuj system do potrzeb własnych oraz swoich klientów...

Samodzielnie konfiguruj uprawnienia pracowników.

Samodzielnie twórz i zarządzaj statusami zgłoszeń.

Samodzielnie dostosuj wygląd dostępnych funkcji.

Jeśli masz potrzebę zbierania dodatkowych informacji utwórz formularze

Przygotuj szablony odpowiedzi i powiadomień do klientów.

Utwórz i zarządzaj IVR'em, przygotuj trasę, dodaj nagrania, określ godziny dostępności.

Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo korzystania z systemu i danych Twoich klientów...

Certyfikaty SSL, każdy Nasz klient ma unikalny certyfikat SSL.

Dostęp do systemu ticketowego ograniczamy do wskazanych adresów IP.

Stosujemy podwójną autoryzację z wykorzystaniem kodów SMS.

Polityka haseł dostępu do systemu ticketowego

Integracje z innymi systemami

Wysyłamy i pobieramy dane z innych systemów dzięki czemu obsługa jest bardziej efektywna...

Posiadamy wewnętrzne API, dzięki któremu integrujemy się z innymi systemami.

Jesteśmy zintegrowani z najpopularniejszymi systemami, z których korzysta e-commerce, np. Baselinker, Bitrix, Salesforce, Allegro, DPD, Inpost...

Magazyn produktów

Lepsza kontrola produktów i ich stanów magazynowych...

Zarządzaj bieżącymi zasobami produktów

Zmniejszenie ilości błędów w przepływie produktów

Usprawnienie wysyłek zamówień do klientów

Stała kontrola stanów magazynowych

Kalendarz zadań

Przypisz zadania, spotkania czy projekty do poszczególnych osób w zespole ...

Kalendarz zintegrowany z systemem ticketowym

Wgląd do wszystkich zaplanowanych zdarzeń dla danego zgłoszenia

Planowanie swojego czasu pracy oraz innych użytkowników

Zarządzanie zadaniami w projektach, planowanie spotkań, dyżurów lub telekonferencji

System w modelu SaaS

Dostęp do systemu zgłoszeń z każdego miejsca i z każdego urządzenia...

Dostęp do systemu zgłoszeń z każdego miejsca gdzie jest dostęp do sieci Internet

Oprogramowanie działa jako usługa, nie ma potrzeby dokonywania dużych inwestycji, wystarczy wykupić dostęp do takiej liczby stanowisk jaka jest potrzebna w firmie.

Polski dostawca rozwiązań

System zlokalizowany jest na polskich serwerach i jest dostępny w języku polskim...

Przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się na terenie Polski co ma istotne znaczenie w odniesieniu do przepisów RODO (w tym umów powierzenia, przetwarzania danych osobowych).

System ticketowy jest przygotowany w języku polskim, wraz z tłumaczeniami na inne języki, np. angielski.

Portal klienta w systemie zgłoszeń

Udostępnij klientom możliwość wglądu w obsługiwane zgłoszenia...

Z poziomu portalu klienta możesz mieć wgląd w zgłoszenia jakie zostały przekazane do firmy i są przez nie obsługiwane.

Zarejestruj zgłoszenie, zapoznaj się z odpowiedzią, przekaż załączniki, analizuj sprawę na wykresie czasu timeline.

Aplikacja mobilna

Zgłoszenia pod kontrolą z poziomu urządzenia mobilnego...

Dostęp do wszystkich zgłoszeń z telefonu komórkowego lub tabletu.

Powiadomienia, odpowiedzi, zmiany statusów, notatki w zgłoszeniu w aplikacji mobilnej.

"Optymalizacja codziennej pracy przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych jest dla Medicalgorithmics Polska drogą do osiągnięcia zaufania do marki oraz do poprawy konkurencyjności na rynku. Debesis okazał się zaufanym partnerem w osiągnięciu tego celu."


SYSTEM TICKETOWY

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wbudowana centrala telefoniczna

Nagrywanie rozmów

Miejsce dla nagrań

Dystrybucja zgłoszeń (ręczna lub automatyczna)

Polityka haseł

Polityka antyspamowa

Odsłuch rozmów

Moduł bezpieczeństwa (SSL, identyfikacja po IP)

Brak ograniczeń liczby kont e-mail w systemie

Kategoryzacja zgłoszeń

Tagowanie zgłoszeń

Szablony odpowiedzi

Kolejkowanie zgłoszeń

Brak ograniczeń dodanych kont pracowników

Konfigurator IVR

Historia kontaktów z wszystkich kanałów komunikacji

Rejestracja czasu pracy

Eksport danych xls, csv

Dashboard

Moduł raportowy

Filtrowanie zgłoszeń

*** ceny netto

** umowa zawierana jest na czas nieokreślony

* minimalna liczba licencji to 1 licencja pracownika i 1 licencja administartora

Help desk e-mail/telefon (8 - 19)

Miejsce dla nagrań, każde 20 GB

Kalendarz/msc

Aplikacja mobilna/msc

Operator Debesis VoIP (naliczanie sekundowe)

Konfigurator kont i uprawnień

Dostęp do API

IconIconIconIcon
Icon
IconIcon
Icon
Icon

20 GB

Icon
Icon
IconIcon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
IconIcon
Icon
Icon
Icon
IconIconIcon
IconIcon
Icon
Icon
Icon
Icon
IconIconIcon
Icon
Icon
Icon
IconIcon
IconIcon
IconIcon
Icon
Icon
Icon

39 pln

39 pln

39 pln

39 pln

69 pln

109 pln/msc

139 pln/msc

Icon
Icon

DARMOWY TEST

Zastanawiasz się nad uporządkowaniem i usprawnieniem obsługi klienta?

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
SYSTEMU TICKETOWEGO

Debesis Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno

ul. Młynarska 39/4B

Copyright 2023 Debesis